21-12-05

Is Gent geen fijne stad?

"Is Gent geen fijne stad?", zo titelde Karel van Keymeulen (pseudoniem: kvk) zijn opiniestuk in 'De Gentenaar' (d.d. 20/12/2005). De journalist in kwestie beseft waarschijnlijk niet dat hij met zijn artikel zondigt tegen de deontologische regels.
 
Zo stelt de hoofdredacteur van de regionale bladzijden van 'De Gentenaar' dat we de cijfers over armoede, leefloners, werkloosheid, slechte woningen en schoolachterstand (hij vergeet gemakshalve de cijfers over vreemdelingen) al lang kenden.
Neem me niet kwalijk, maar deze cijfers zullen dan wel niet te lezen geweest zijn in zijn zo geroemde gazet.
 
Maar het gaat verder (en erger). "Beter in Gent verpieteren, dan onder de kerktoren in  je dorp. In Gent stromen ook asielzoekers en vluchtelingen van alle windhoeken toe. Gent mag dan geen fijne stad zijn om in te wonen, sommige plekken op de wereld zijn dat al helemaal niet."
Dat is grof! Onder de kerktoren van Drongen (ik neem maar een voorbeeld) is het goed vertoeven en Drongenaars hebben géén behoefte om een voorbeeld te nemen aan de 'stad Gent'. Daarenboven weten wij ook wel dat het er in sommige steden van ons land, West-Europa, Oost-Europa, Eur-Azië, Afrika, Zuid-Amerika, enz. slechter aan toe gaat dan in Gent, maar, geachte heer van Keymeulen, lost dit de problemen op van de Gentenaars? Moeten wij ons schuldig voelen om bepaalde mistoestanden in Gent aan te klagen omdat er steden in de wereld zijn  waar het nog slechter is?
 
Beste 'Kareltje' besluit met te stellen dat "cijfers nog iets anders zijn dan het echte leven", want "Gent is een fijne stad om in te wonen".
Hier hou ik op met glimlachen en evolueert mijn grijns in een minachtend gespot. Meermaals werden cijfers immers aangehaald om aan te tonen dat mijn partij, het Vlaams Belang, het niet goed doet in de Arteveldestad. Meermaals werden cijfers aangehaald om aan te tonen dat Gent zowat de oase moet zijn voor elke progressieveling. Meermaals werden cijfers aangehaald om aan te tonen dat het beleid ('O dierbaar Beke, o heilig vader van Gent') goed, zéér goed tot uitstekend bezig is.
 
Het 'statement' van 'kvk' dat Gent "een fijne stad is om in te wonen", kan mij enkel tot de conclusie leiden dat Karel dringend zijn objectieve job van journalist moet laten voor wat het was en zich nog urgenter moet profileren als stemmenkanon van de sp.a. Of als nar van het regime...
 
(Trouwens, beste heer van Keymeulen, het getuigt niet van beroepsernst als je je collega's van 'Het Laatste Nieuws' een veeg uit de pan geeft, omdat die de conclusies van een sociaal rapport wél objectief weergeven.)

17:31 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (1012) |  Facebook |

15-12-05

Gent is géén fijne stad. (gelukkig hebben we een zwarte kerstman)

De eerste barsten in het mooi opgebouwde raamwerk rond Gent zijn er in december onafwendbaar gekomen. U kent het goed-nieuws-verhaal. U hebt bijna dagelijks op radio, TV en kranten kunnen horen, zien en lezen dat de heilige Frank Beke dé beste burgemeester is van Vlaanderen. U hebt ingelepeld gekregen dat Gent de hipste, tofste en modernste stad is van Vlaanderen, Europa en – waarom niet - de wereld. U hebt vernomen dat kritiek op dit beleid enkel getuigt van pessimisme, zwartgalligheid en doemdenkerij. U hebt door de strot geramd gekregen dat Gent het voorbeeld is van de perfecte samenleving, een samenleving waar niets fout loopt.

 

U kent dus stilaan het droombeeld dat de socialisten en liberalen opgehangen hebben over onze stad. En nu wordt deze droom bruusk verstoord door een onafhankelijke studie (gevraagd door het schepencollege zelf trouwens) die overduidelijk aantoont dat Gent geen fijne stad is. Enkele voorbeelden. Bijna 14% van de Gentenaars zit zonder werk, evenveel Gentenaars voelt zich onveilig, bewoners vinden dat er niet aangenaam met elkaar wordt omgegaan, er is een tekort aan betaalbare woningen en zeker aan sociale woningen, het aantal zelfmoorden ligt hoger dan elders in Vlaanderen, meer dan 14% van onze bevolking leeft in armoede, … En we kunnen wel nog even doorgaan.

 

Toegegeven, voor ons was het geen schok om dit te horen. Maar het is wel van levensbelang dat er dringend maatregelen worden genomen. Dit doet het stadsbestuur niet. Zoals steeds steekt ze de kop in het zand en wacht tot de storm gaat liggen. De zotte vrolijkheid moet worden verder gezet. Freya van den Bossche schoffeert liever de Nederlandse premier dan zich in te zetten voor de kansarmen in haar eigen stad. Schepen Termont draaft liever verkleed op als kerstman (geflankeerd door een zwarte kerstman) dan zich zorgen te maken over de hoge werkloosheidscijfers in Gent.

 

Het Vlaams Belang wil het roer resoluut keren. Gent verdient beter dan carnavaleske clownerieën.

22:29 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |