26-10-05

Burgemeester Beke : schenk klare wijn over de stakingen.

Gisteren zou de motie besproken worden die ik had ingediend om de burgemeester te laten ingrijpen bij wegblokkades en afsluitingen van bedrijfsterreinen door stakers. Om het voor de zoveelste maal te herhalen (enkel voor de hardleersen die niet willen horen noch zien): ik heb NIKS tegen stakingen en NIKS tegen vakbonden.
 
Wel vind ik - en ik voel mij hierin gesteund door de vele reacties die ik krijg - dat stakingen niet moeten gericht worden tegen de bevolking maar tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor de situatie: de regering.
 
Beke als burgemeester draagt de verantwoordelijkheid in Gent om de openbare orde te waarborgen en dus had ik vorige week woensdag mijn motie ingediend. Twee dagen later kwam Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, met dezelfde instructies. Beke bevestigde die instructies te hebben ontvangen maar weigerde (wegens "vertrouwelijk") de instructies bekend te maken. Ik heb daarop mijn motie ingetrokken, tenzij Beke mij kon meedelen dat Dewael andere instructies zou hebben gegeven. Beke weigerde.
 
Ik raad u allen aan om via onderstaande link het publiek, openbaar en woordelijk verslag van de commissie Algemene Zaken op te vragen. U zult merken dat Beke in eerste instantie geen instructies heeft gegeven aan zijn politie en dat hij ook niet van plan was dit te geven in de toekomst. U zult ook merken dat ik mij uitgesproken heb vóór het stakingsrecht, maar met deze bedenking dat de openbare weg moet gevrijwaard blijven en dat werkwilligen vrije toegang moeten hebben tot de bedrijfsterreinen.
 
Wil u met kennis van zaken debatteren, ga dan naar volgende link en vraag het woordelijk verslag van de commissie Algemene Zaken op dinsdag 18 oktober:
 
burgemeester@gent.be
 

21:57 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

18-10-05

Plunderpraktijken bij waterbedeling

"Soms lijkt het meer op een rooftocht dan op het afhalen van water", klinkt het bij de civiele bescherming.
 
In de Gentse Dampoortwijk hadden de bewoners de voorbije dagen te kampen met vervuild leidingwater (een menselijke fout zou aan de basis van dit euvel liggen). De civiele bescherming en het TMVW deelden daarom gratis (drinkbaar) water uit aan 600 gezinnen. Op vijf dagen tijd werd ruim 40.000 liter water bedeeld. Deze gigantische hoeveelheid kan onmogelijk in haar geheel naar de betrokkenen zijn gevloeid.
 
"Maar nog komen mensen tot tien keer per dag een gigantische voorraad halen. Anderen laden ongegeneerd bestelwagens vol. Soms zien we zelfs mensen die niét in het getroffen gebied wonen. Maar wij hebben geen politionele bevoegdheid, dus we laten hen begaan", aldus de man bij de civiele bescherming. (tussen haakjes: ook een onbewaakte vrachtwagen werd gewoon leeggeroofd).
 
Het doet mij onwillekeurig denken aan de schrijnende beelden in sommige delen van Afrika waar mensen letterlijk moeten vechten om een graantje mee te pikken. Dat zulke toestanden zich kunnen voordoen in Gent, tart toch alle verbeelding.
 
De burgemeester is ongetwijfeld een braaf man, maar u kent het spreekwoord "zachte heelmeesters maken stinkende wonden".
Enfin, hij mag mij volgende week maandag op de gemeenteraad uitleggen waarom hij geen politionele bescherming heeft geboden en of het onderzoek naar de daders ('jongeren'?) reeds geopend is.

16:00 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-10-05

Recht op arbeid!

Vorige week vrijdag organiseerde het socialistische ABVV een nationale stakingsdag. De rode vakbond is het niet eens met de (voorlopige) resultaten van het sociaal overleg. Nu moet dit ABVV zich toch eens ernstig bezinnen over welke rol ze wil spelen. Ditmaal stonden zij immers alleen. Noch het ACV, noch de sp.a, noch de PS, noch de VRT (en dat wil toch iets zeggen) konden deze kamikazestunt appreciëren.
 
En toch lag de economische activiteit in Vlaanderen voor 24 uren stil. Hoe dit komt? Laat mij u twee voorbeelden geven.
Een spoorbeambte legde mij uit dat een handvol vakbondsmilitanten zorgvuldig enkele strategische posten uitkiezen (zoals bv. de bediening van treinwisselaars) om het ganse treinverkeer lam te leggen.
Op radio 1 dan weer kon de luisteraar het verhaal horen van een bedrijf (70 werknemers) met slechts 5 stakers die werkwilligen de toegang ontzegden tot het bedrijf.
 
Dat het stakingsrecht een verworven en definitief recht is, zal geen enkel moderndenkend mens meer ontkennen, maar er is ook nog zoiets als 'recht op arbeid'. Arbeiders en bedienden die niet willen meestaken en willen werken, moeten daartoe de kans krijgen. Op de burgemeesters rust de taak om hen vrije doorgang te garanderen. Maar dan moeten ze natuurlijk wel de nodige instructies geven aan hun politiekorps.
 
De Gentse burgemeester Beke (je weet wel: Sint-Frank) krijgt alvast de kans om zich bij mij te verantwoorden waarom hij deze instructies NIET heeft gegeven.

14:29 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

03-10-05

Fractiedagen achter de rug

Dit jaar hielden de VB-kamerleden hun fractiedagen in de priorij van Corsendonk en het mag gezegd : goede sfeer, uitstekend hotel, charmante bediening en vooral nuttige en vruchtbare fractievergaderingen (met als tussendoortje een bezoek aan de nucleaire opslagplaats in Dessel).
 
Niet alleen werd er vooruitgeblikt op het komende werkjaar in de Kamer, maar werd ook gepeild naar de inzet van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het mag duidelijk zijn dat deze verkiezingen voor alle mandatarissen van het grootste belang zijn. Vooral in die steden en gemeenten waar de sp.a de lakens uitdeelt, moet het tij keren en moet dus alles op alles gezet worden om de rode macht te breken.
 
Ander, maar even boeiend, onderwerp was de invulling van ons economisch profiel. Fractievoorzitter Gerolf Annemans onderstreepte dat onze partij niet links of rechts te situeren valt op de economische lijn, niet sociaal zonder vrije markt, en geenszins liberaal zonder de sociaalvoelendheid die de Vlaamse Beweging steeds gekenmerkt heeft. Het Vlaams Belang kiest onvoorwaardelijk voor een eigentijdse term 'Ondernemend Vlaanderen' waar duidelijk gesteld wordt dat een Vlaamse welvaart enkel en alleen kan als de belangrijkste bevoegdheden in Vlaamse handen komen. Het 'belgisch' immobilisme vervangen door een Vlaams dynamisme.
 
Dit alles wordt door verschillende werkgroepen voorbereid en moet uitmonden in een economisch congres op 26 november. Als voorzitter van de werkgroep 'Economische ontwikkeling' zal ook ik proberen mijn steentje bij te dragen.

17:22 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |