28-06-05

Gent laat geld liggen

Op mijn schriftelijke vraag heeft schepen Peeters de cijfers bekend gemaakt van het aantal openstaande facturen die de stad Gent nog moet innen. De tabellen liegen er niet om. Momenteel staan er voor 1.432.933,28 euro openstaande facturen open. Van 2001 tot nu zelfs 2.829.763,43 euro (een slordige 114 miljoen oude franken).

 

Het valt mij op dat dit te wijten is aan een compleet ondoorzichtig systeem waar 3 verschillende boekhoudkundige modules worden gebruikt. Het was in het verleden zelfs zo dat het departement Financiën geen weet had welke facturen nog geïnd dienden te worden in andere departementen.

 

Voor mij is het noodzakelijk dat alles dringend geüniformiseerd dient te verlopen. In tijden waar hogere overheden de laatste centen aan het afsnoepen zijn van de gemeenten, moet alle hens aan dek worden geroepen om de niet zo fraaie financiële toestand op te krikken. Het innen van achterstallige facturen kan hiertoe een serieuze aanzet betekenen.

 

Daarenboven zou met een uniform systeem de stad Gent veel beter de verschillende departementen voor hun verantwoordelijkheid kunnen plaatsen. Niet alleen een controle op de uitgaven, maar ook op de inkomsten is noodzakelijk.

 16:35 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

23-06-05

Sociaal statuut van mandatarissen

Het ligt niet in mijn bedoelingen om van deze weblog een soort van persoonlijk dagboek te maken. In een tijd van "big brother"-toestanden probeer ik privé en politiek strikt gescheiden te houden.
 
Dit gezegd zijnde wil ik het even hebben over een wetsontwerp van de regering dat het sociaal statuut van mandatarissen regelt. Waar komt het op neer? Mandatarissen krijgen geen statuut, en instellingen mogen afdokken.
 
Is het zo simpel, hoor ik u denken. Tot mijn spijt moet ik zeggen van wel. De minister (in dit geval mevr. Laruelle) - de foto is niet de minister in kwestie - heeft een gat in de kas voor zelfstandigen van 8 miljoen euro en moet die opgevuld krijgen. Daarom wordt onder het mom van een sociaal statuut, een belasting geheven op sommige openbare instellingen.
 
Nu moet ik wel toegeven dat het vooral de intercommunales zijn die geviseerd worden en, zoals u wellicht weet, zitten er geen VB'ers in intercommunales (het fameuze cordon sanitaire'). En toch zit het mij hoog dat deze federale overheid er een gewoonte van maakt om haar inkomsten te halen bij de gemeenten.
 
Mocht u mijn volledige tussenkomst willen nalezen, dan kan u terecht op de webstek van de Kamer (www.dekamer.be).
 

15:46 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

19-06-05

Spionnen gesignaleerd in Gentbrugge

Wij gaan er prat op dat wij tussen het volk staan en luisteren wat leeft bij de mensen in de straat. Het Vlaams Belang heeft het nooit moeten hebben van de 'Bekende Vlamingen', wij zijn trots om te werken voor de 'Gewone Vlamingen' met een programma dat duidelijk is.
 
Een principe is een principe en daarom trekken de gemeenteraadsleden van wijk tot wijk in Gent. Telkens leggen onze plaatselijke mandatarissen de pijnpunten bloot van hun deelgemeente.
 
Vrijdag was het de beurt aan Gentbrugge. Een veertigtal geïnteresseerden kwamen in het Dienstencentrum luisteren naar Wis Versyp en Niko Schuiten die vooral de Gentbrugse (én socialistische) schepen Temmerman met harde feiten de grond inboorden. Temmerman is bevoegd voor ruimtelijke ordening en net zoals in vele delen van Gent, is in Gentbrugge de frustratie hoog omdat beloften niet worden nagekomen of omdat grootschalige projecten (Wis Versyp noemde het 'megalomaan') met veel poeha worden aangekondigd terwijl de kleine noden niet opgelost raken.
 
Kort gezegd, deze formule, die wij de 'Ronde van Gent' gedoopt hebben, slaat aan en doet onze politieke tegenstanders huiveren. In die mate zelfs dat zij een spion hadden gestuurd die rapport moest komen uitbrengen van wat het VB in Gentbrugge te vertellen had.
Toeval of niet, de heer in kwestie zat naast mij en was al snel op zijn ongemak omdat hij de enige in de zaal was die niet applaudisseerde.
 
Het moet de meerderheid toch hoog zitten dat ze het zelfs de moete vinden om een spion op pad te sturen naar Gentbrugge. Voor ons is het alleszins een teken aan de wand dat deze 'Ronde' geen noodzakelijk kwaad is maar een heilzame deugd.
 
Maar mag ik van de gelegenheid gebruik maken om alle (toekomstige) spionnen te vragen om onze volgende avond, die plaats vindt op 7 oktober (nog wat geduld) in de Bloemenkenswijk, nu al te noteren in hun agenda.

23:18 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

15-06-05

Versnick of CD&V? Kiezen tussen de pest en de cholera

Dat is nu al een ganse week dat we "geïnformeerd" worden over het gebakkelei tussen schepen Versnick (VLD) en de CD&V (lees: Leterme). Leterme bezoekt Westvlaamse boerderijen, maar laat Gentse dossiers links liggen, luidt de kritiek.
De CD&V-reactie bleef niet uit. Matthieu Dierckx (foto) verklaart dat zijn fractie naar Brussel is getrokken om aandacht te vragen voor Gent. Voorwaar, als dat geen contructieve oppositie is.
 
't Is proper. Zowel VLD als CD&V zitten in de Vlaamse regering maar beide partijen slagen er niet in om de Gentse dossiers tot een goed einde te brengen. Om hun eigen falen te verdoezelen, wordt een rondje schaduwboksen opgevoerd en wordt de zwarte piet naar elkaar toegeschoven.
 
En nu de échte reden van al dit verbaal geweld.
Net zoals op federaal vlak zitten de christen-democraten te springen om mee aan de Gentse coalitietafel aan te schuiven. En nieuwe coalitie SP.a/CD&V is niet ondenkbeeldig als men de opiniepeilingen mag geloven. Daarom is de VLD in paniek en schiet ze met scherp naar CD&V en de CD&V gaat op haar beurt prat op haar constructieve houding.
 
Het is een beschamend stukje toneel, niets anders.
En niemand die zich afvraagt of de Gentenaars hiermee gediend worden. Waar blijven de grote oratorische talenten die ons steeds onder de neus komen wrijven dat er een kloof is tussen de politiek en de burger?
 
Er is maar één alternatief meer over. En wees gerust: onze wraak zal zoet zijn op 8 oktober 2006.
 

16:23 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-06-05

De homo Walloniensis.

De week is goed begonnen. Volgens HLN haalt het VB bijna 30% van de stemmen. En volgens die zelfde krant moeten Vlamingen niet met stenen gooien naar Elio Di Rupo die een Marshall-plan voorstelde voor Wallonië.
 
1. De échte peilingen waren, zijn en blijven de verkiezingen. Ik staar me dus niet blind op allerhande tussentijdse peilingen die deze of gene partij een verlies of winst toeschrijven. En toch blijft iets hangen: de trend. Zo is het een niet weg te moffelen feit dat de VLD implodeert en verworden is tot een smeulend hoopje as. Het is al evenzeer duidelijk dat het VB in stijgende lijn zit.
M.a.w. de VLD die ons steeds bekampt heeft (quote Vrhfsdt: "Het verkiezingsresultaat van het VB mag je afmeten aan het succes van de regering") en steeds geponeerd heeft dat het VB een ondemocratische partij zou zijn, slikt nu de ene bittere pil na de andere. Het zal de blauwen leren om steeds maar opnieuw te plooien voor de socialisten (zowel in Brussel als in Gent trouwens, zie vorig bericht) en om eenzame rechtse knapen als De Decker en Coveliers het zwijgen op te leggen. Vooraleer de liberalen nog eens over democratie willen spreken, mogen ze gerust eens langs komen op ons hoofdkwartier. We zullen ze het eens uitleggen hoe democratie werkt. Luisteren naar de kiezers en doen wat je de kiezers belooft, is alvast een goede start.
 
2. Elio - the godfather van de Waalse politiek - is een ander paar mouwen. Om de zoveel jaar roept Di Rupo de mediamensen samen om een herstelplan, een toekomstplan, een Marshall-plan voor Wallonië voor te stellen. De arrogantie ten top! In dit land bestaat reeds tientallen jaren zo’n ‘plan’ onder de vorm van fenomenale miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië.
Enkel het stopzetten van de geldstroom kan de Waalse overheid responsabiliseren. Het is hoog tijd dat de Waalse politieke klasse zélf zijn verantwoordelijkheid neemt en de tering naar de nering zet. Zolang daar geen werk van wordt gemaakt, zullen we de PS en Di Rupo blijven bekampen en zullen de Vlaamse KMO's de kant kiezen van het Vlaams Belang.
 
Zoals geschreven: een goede start van de week.

11:41 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-06-05

Sas voor burgemeester...

Sas Van Rouveroij doet opnieuw een gooi naar de burgemeestersjerp in Gent. Ik dacht er net aan toen ik vanmorgen richting bib reed. Ook het goed uitgebouwde bibliotheekwezen behoort tot zijn bevoegdheid en dit lijkt mij, op wat punten en komma's na, beter te zijn dan in andere steden. Als schepen van cultuur - vriend en vijand zal het toegeven - probeert hij van Gent een bruisende stad van kennis en cultuur te maken. Niet dat ik het altijd eens met hem ben. De discussies die ik had in commissie cultuur zijn het er bewijs van (ik denk maar aan de geldverspilling binnen en rond het SMAK, of zijn megalomaan project van het Forum dat - voorspelbaar - niet van de grond komt).
 
Niettemin zal de kiesstrijd hard gespeeld worden. Het grootste probleem van de liberalen is het gebrek aan profilering. In het schepencollege moeten zij de inkomsten controleren, de socialisten mogen het uitgeven. En daarenboven zijn hun bevoegdheden (i.t.t. die van de sp.a) niet zo zwaarwegend in een stad als Gent. Komt er nog eens bij dat alle (nationale) media Beke en de facto het ganse socialistisch beleid als voorbeeld stellen voor alle Vlaamse gemeenten. Een Gentenaar weet natuurlijk wel beter... Maar toch, opboksen tegen de Siegfried Brackes van deze wereld is geen makkelijke klus.

Ik wens hem een goede strijd toe. Alleen is er sinds 2000 wel het een en ander veranderd. Zo zal niemand buiten het feit heen kunnen dat ook VB-boegbeeld Francis Van den Eynde als derde 'buitenbeentje' meespeelt voor de post van burgervader. En terecht, het VB haalde ei so na 24% bij de laatste parlementsverkiezingen. En een Gentenaar houdt wel van verrassingen.
 
Het zou wel eens een baardige kunnen worden...!


12:50 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

08-06-05

175 jaar belgië. Mag het iets kosten?

Op 25 juni 2005 vindt in het Koning Boudewijn stadion een nationale sportieve interscolaire ontmoeting plaats. Met het initiatief dat werd gelanceerd door de federale regering (i.s.m. de gemeenschappen en gewesten) wil men belgië zowel sportief als didactisch benaderen en dat ter gelegenheid van 175 jaar belgië.
 
Ik stelde hierover een schriftelijke vraag en blijkbaar mag het wat geld kosten. De overheid draagt niet minder dan 2.550.500 euro bij tot de financiering van alle evenementen "175-25". Het evenement op 25 juni kost een slordige 500.000 euro.
 
Meer dan 100 miljoen oude frank uitgeven aan een verjaardagsfeestje van een ondemocratische monarchie getuigt van verregaande wereldvreemdheid en arrogantie. De volle verantwoordelijkheid ligt bij Verhofstadt & C°. Dat de Vlaamse regering hieraan meewerkt (incl. minister van Sport Anciaux) mag en moet geweten worden door de Vlaamse belastingbetaler.
 
Trek je conclusies en laat belgië barsten!

15:57 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-06-05

De Gucht doet het weer

De uitvinder van scheldwoorden, minister van Buitenlandse Zaken De Gucht, heeft het weer gepresteerd. Naar aanleiding van het resultaat van het Nederlands referendum (een opgestoken middelvinger naar het bureaucratisch Euro-bastion) haalde Kareltje voor de gelegenheid zijn arsenaal aan scheldproza boven.
 
Pim Fortuyn was een relnicht en dandy. Balkenende is dan weer een kruising tussen Harry Potter en stijfburgerlijk gedoe. Het hoeft niet gezegd: grote verontwaardiging in Nederland. En Kareltje - op staatsbezoek met het ondemocratische koningshuis in het ondemocratische China - probeert de meubels te redden. Het was de journalist zijn schuld. Mijn woorden zijn verdraaid. Ik was in een toestand van plotse zinsverbijstering. Het was onweerstaanbare drang.
 
Het mocht allemaal niet meer baten. De diplomatieke rel was geboren. De verwijten van de logebroeder aan het adres van de christen-democratische Balkenende vallen niet meer te ontkennen noch te minimaliseren. (Tussen haakjes, het zou geen slechte zaak zijn mocht hier een wetsvoorstel uit ontspruiten "strafbaar is die minister die zijn eigen woorden ontkent of minimaliseert".
 
Wat er ook van zij, de uitvinder van "de mestkevers" (toen ging het over het VB) is absoluut niet in de wieg gelegd voor een diplomatieke functie. Een ambtenaar zou al lang de deur gewezen zijn. Maar dit is België (met mijn verontschuldigingen voor de grote B) en dus hult Verhofstadt zich in stilzwijgen, schrijft De Gucht een briefje en punt, andere lijn.
 
Van mijn kant, breng ik bij deze een eresaluut aan alle Nederlanders die een nee-stem hebben uitgebracht. De Gucht, Verhofstadt, en de rest van de paarse kliek, die op bevel van Di Rupo geen referendum organiseerden in ons land, moeten - zo beleefd als mogelijk gezegd - hun bakkes houden over landen waar ze de moed wel hebben om de mening te vragen van hun bevolking.
 

11:36 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

01-06-05

Drongen eist veilige schoolomgeving

Het is een vast ritueel. 's Morgens breng ik mijn oudste zoon van vier jaar naar de basischool 'De Vuurtoren' in Drongen. Soms neem ik de fiets ("samen op de fiets, zoon zit achterop") en bij té slecht weer schiet mijn lieftallige ons te hulp en wordt de auto voorgereden.
 
Telkens ondervindt menig ouder de onveiligheid op de weg. Fietspaden ontbreken bijna in gans Drongen, auto's razen voorbij, vrachtwagens voelen zich meester op de weg.
 
Het is dus meer dan terecht dat alle Drongense scholen aan de alarmbel trekken en pleiten voor een verkeersveilige schoolomgeving. Maar zoals steeds herhaalt de bevoegde schepen Temmerman slechts haar idee om een zone 30 in te voeren. Dit was trouwens ook het antwoord dat de schepen mij een jaar geleden gaf op een schriftelijke vraag.
 
De problematiek is sindsdien niet veranderd, alleen hebben de Gentse media nu wel de terechte kritiek van de scholen in hun plaatselijke edities opgenomen. En gelukkig maar, want het antwoord van de schepen voldoet ons niet.
 
Niet dat wij iets hebben tegen een zone 30 in de buurt van scholen, maar enkele bedenkingen misstaan niet. Wie zal de snelheid controleren (de Gentse politie kampt nu reeds met vermoeidheidsverschijnselen wegens een tekort aan personeel)? Waarom investeert het stadsbestuur niet in andere snelheidsremmende maatregelen (verkeersdrempels bv.) en waarom wordt geen geld uitgetrokken voor aparte fietsbeddingen wat al veel zou verhelpen.
 
Het antwoord is simpel: de stadskas is leeg. Liever een fetisj als zone 30 invoeren dan investeren in goede infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Gent, een fietsstad? Bijlange niet! Toch zeker niet in Drongen.
 

10:41 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |