01-06-06

Nieuwe webstek

Voor diegenen die het nog niet zouden hebben gemerkt, mijn laatste bericht op deze blog dateert van december 2005. Mag ik dan ook iedereen bedanken die mijn bezoekersaantal toch verder de hoogte indreef sinds die datum.

 

Een blog - heb ik mij laten vertellen door ervaringsdeskundigen - is een dagboek of op zijn minst moet een 'goede' blogger héél regelmatig een bericht posten. Ik moet toegeven, dat dit niet echt mijn ding was.

 

Ik heb daarom besloten om een eigen webstek te starten. Ik heet jullie allemaal welkom om een kijkje te nemen op:

 

http://www.ortwindepoortere.be

 

10:38 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-12-05

Is Gent geen fijne stad?

"Is Gent geen fijne stad?", zo titelde Karel van Keymeulen (pseudoniem: kvk) zijn opiniestuk in 'De Gentenaar' (d.d. 20/12/2005). De journalist in kwestie beseft waarschijnlijk niet dat hij met zijn artikel zondigt tegen de deontologische regels.
 
Zo stelt de hoofdredacteur van de regionale bladzijden van 'De Gentenaar' dat we de cijfers over armoede, leefloners, werkloosheid, slechte woningen en schoolachterstand (hij vergeet gemakshalve de cijfers over vreemdelingen) al lang kenden.
Neem me niet kwalijk, maar deze cijfers zullen dan wel niet te lezen geweest zijn in zijn zo geroemde gazet.
 
Maar het gaat verder (en erger). "Beter in Gent verpieteren, dan onder de kerktoren in  je dorp. In Gent stromen ook asielzoekers en vluchtelingen van alle windhoeken toe. Gent mag dan geen fijne stad zijn om in te wonen, sommige plekken op de wereld zijn dat al helemaal niet."
Dat is grof! Onder de kerktoren van Drongen (ik neem maar een voorbeeld) is het goed vertoeven en Drongenaars hebben géén behoefte om een voorbeeld te nemen aan de 'stad Gent'. Daarenboven weten wij ook wel dat het er in sommige steden van ons land, West-Europa, Oost-Europa, Eur-Azië, Afrika, Zuid-Amerika, enz. slechter aan toe gaat dan in Gent, maar, geachte heer van Keymeulen, lost dit de problemen op van de Gentenaars? Moeten wij ons schuldig voelen om bepaalde mistoestanden in Gent aan te klagen omdat er steden in de wereld zijn  waar het nog slechter is?
 
Beste 'Kareltje' besluit met te stellen dat "cijfers nog iets anders zijn dan het echte leven", want "Gent is een fijne stad om in te wonen".
Hier hou ik op met glimlachen en evolueert mijn grijns in een minachtend gespot. Meermaals werden cijfers immers aangehaald om aan te tonen dat mijn partij, het Vlaams Belang, het niet goed doet in de Arteveldestad. Meermaals werden cijfers aangehaald om aan te tonen dat Gent zowat de oase moet zijn voor elke progressieveling. Meermaals werden cijfers aangehaald om aan te tonen dat het beleid ('O dierbaar Beke, o heilig vader van Gent') goed, zéér goed tot uitstekend bezig is.
 
Het 'statement' van 'kvk' dat Gent "een fijne stad is om in te wonen", kan mij enkel tot de conclusie leiden dat Karel dringend zijn objectieve job van journalist moet laten voor wat het was en zich nog urgenter moet profileren als stemmenkanon van de sp.a. Of als nar van het regime...
 
(Trouwens, beste heer van Keymeulen, het getuigt niet van beroepsernst als je je collega's van 'Het Laatste Nieuws' een veeg uit de pan geeft, omdat die de conclusies van een sociaal rapport wél objectief weergeven.)

17:31 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (1012) |  Facebook |

15-12-05

Gent is géén fijne stad. (gelukkig hebben we een zwarte kerstman)

De eerste barsten in het mooi opgebouwde raamwerk rond Gent zijn er in december onafwendbaar gekomen. U kent het goed-nieuws-verhaal. U hebt bijna dagelijks op radio, TV en kranten kunnen horen, zien en lezen dat de heilige Frank Beke dé beste burgemeester is van Vlaanderen. U hebt ingelepeld gekregen dat Gent de hipste, tofste en modernste stad is van Vlaanderen, Europa en – waarom niet - de wereld. U hebt vernomen dat kritiek op dit beleid enkel getuigt van pessimisme, zwartgalligheid en doemdenkerij. U hebt door de strot geramd gekregen dat Gent het voorbeeld is van de perfecte samenleving, een samenleving waar niets fout loopt.

 

U kent dus stilaan het droombeeld dat de socialisten en liberalen opgehangen hebben over onze stad. En nu wordt deze droom bruusk verstoord door een onafhankelijke studie (gevraagd door het schepencollege zelf trouwens) die overduidelijk aantoont dat Gent geen fijne stad is. Enkele voorbeelden. Bijna 14% van de Gentenaars zit zonder werk, evenveel Gentenaars voelt zich onveilig, bewoners vinden dat er niet aangenaam met elkaar wordt omgegaan, er is een tekort aan betaalbare woningen en zeker aan sociale woningen, het aantal zelfmoorden ligt hoger dan elders in Vlaanderen, meer dan 14% van onze bevolking leeft in armoede, … En we kunnen wel nog even doorgaan.

 

Toegegeven, voor ons was het geen schok om dit te horen. Maar het is wel van levensbelang dat er dringend maatregelen worden genomen. Dit doet het stadsbestuur niet. Zoals steeds steekt ze de kop in het zand en wacht tot de storm gaat liggen. De zotte vrolijkheid moet worden verder gezet. Freya van den Bossche schoffeert liever de Nederlandse premier dan zich in te zetten voor de kansarmen in haar eigen stad. Schepen Termont draaft liever verkleed op als kerstman (geflankeerd door een zwarte kerstman) dan zich zorgen te maken over de hoge werkloosheidscijfers in Gent.

 

Het Vlaams Belang wil het roer resoluut keren. Gent verdient beter dan carnavaleske clownerieën.

22:29 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-11-05

Loslopende kiekens

Gisteren ondervroeg ik schepen Decaluwé (schepen van milieu in Gent) over de verplichte ophokplicht. Naar aanleiding van eventuele besmettingen en verspreiding van de vogelgriep vorderde het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid maatregelen uit waarbij ook particuliere bezitters van pluimvee hun kippen op stok dienden te laten.
 
Het zijn natuurlijk de gemeenten die deze maatregelen in de praktijk moeten zetten. Decaluwé had zich al laten ontvallen dat hij geen controles zou houden en dat hij geen lijst had van particuliere bezitters van pluimvee. Tot daar aan toe.
 
Maar mij stoorde en stoort het dat 'gewone burgers' die toevallig in een afgebakende zone vertoeven alles in het werk moeten stellen om hun kippen op stok te laten, terwijl de stad Gent doodleuk vaststelt dat er loslopende kiekens in parken rondlopen zonder dat de stad daar iets aan doet.
 
Decaluwé vond het gisteren allemaal té overdreven gesteld. Er zijn geen drama's gebeurd. Ik blijf erbij dat de perceptie bij de bevolking toch anders ligt. Zij moet immers maatregelen uitvoeren terwijl de stad Gent laat begaan.
 
Of hoe sommige kiekens blijkbaar immuner zijn dan andere.
 
PS: Wie in dit geval het grootste kieken is, moet u zelf maar uitmaken.

16:39 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-11-05

In de bres voor de middenstanders.

Donderdag werd in de Kamer eindelijk (twee jaar na datum van indiening) het ontwerp goedgekeurd dat zelfstandigen die hinder ondervinden bij openbare werken een vergoeding toekent. Het ontwerp is in feite een wetsvoorstel van Jean-Marie Dedecker dat in de Senaat grondig werd besproken.
 
Als een voorstel wordt goedgekeurd in de Senaat wordt deze overgezonden naar de Kamer en wordt het een ontwerp. Dit ontwerp (voorstel) is niet volmaakt, verre van. Zo moeten de zelfstandigen hun zaak volledig sluiten tijdens de werken als zij aanspraak willen maken op een inkomenscompensatie. Ook voor ons is dit een brug te ver. (Wij zullen trouwens zo snel mogelijk een wetsvoorstel indienen om dit ongedaan te maken.)
 
Toch hebben we dit ontwerp goedgekeurd omdat het een eerste stap is in de goede richting. Ik heb in de plenaire vergadering ( http://www.dekamer.be/doc/PCRA/pdf/51/ap170.pdf ) gewezen op de grenzenloze hypocrisie van de socialisten. Op gemeentelijk vlak beroemen de rooien zich erop de grote voorstanders te zijn van deze wet, maar in de Kamer stemden ze tegen. Dit kan toch alleen in de beste socialistische families gebeuren. het Vlaams Belang zal zich zeker niet inhouden om dit aan de middenstanders mee te geven.
 
 

12:25 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

15-11-05

Franstalige stoorzenders

Het is nu al sinds jaar en dag dat Franstalige radiozenders met een veel te krachtig vermogen uitzenden. Resultaat is dat vele Vlaamse vrije radio's gewoon weggeblazen worden, dat de openbare radio-omroep nauwelijks of niet te beluisteren valt in onze eigen hoofdstad, maar vooral dat er niets verholpen wordt aan deze situatie.
 
Zonder in te veel technische details te vervallen (daarvoor kunt u terecht op http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/51/ac740.pdf ) blijft dit hallucinant verhaal onopgelost. Vorige week woensdag ondervroeg ik hierover minister Verwilghen in de commissie Infrastructuur die voor de zoveelste maal een studie beloofde en op de goede wil rekende van de Franstalige Gemeenschap. Nu zijn er in de politiek twee fenomenen waar je donder kunt op zeggen dat het niet goed afloopt en dat zijn: "ik heb een studie besteld" en "ik reken op de goede wil van de Franstaligen".
 
Het is overigens ook niet helemaal juist toen ik zei dat dit dossier in een impasse zit. Het ligt hem eenvoudigweg in de houding van Verwilghen, een houding van 'met de broek op de enkels, buig ik mij ook nog eventjes voorover', een houding van een witte ridder zonder paard die geen vuist (och, zelfs nog geen slap handje) durft te maken tegenover Franstalige arrogantie.
 
Gelukkig beseffen ze niet dat dit het verrottingsproces van deze onstaat nog versnelt.Wees dus gerust, vrienden, als wij de boedelscheiding niet uitspreken, zorgen onze lafhartige Vlaamse ministers zelf wel voor de dodelijke injectienaald.


17:36 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-11-05

"Banlieu interdit"

Bij het schrijven van dit stukje kampt Frankrijk voor de tiende nacht op rij met zware opstoten in de buitenwijken van grote steden, niet in het minst in de ‘banlieus’ van de hoofdstad Parijs. Een ontsporing van kaliber waarin jonge vreemdelingen een hoofdrol spelen en zich er niet te beroerd toe voelen om honderden auto’s de vernieling in te jagen, bedrijven in brand te steken en - met als voorlopig triest hoogtepunt - het roosteren van een gehandicapte vrouw die toevallig op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats vertoefde. Het stemt tot nadenken en nog meer tot doortastende maatregelen.

De berichtgeving van onze officiële staatszender – de vooringenomen rode VRT – was er niet naar om deze relschoppers met de vinger te wijzen, integendeel. Onze linkse journaille presteerde het om enkele onbekende illustere personen aan het woord te laten van ‘SOS Racisme’. De uitleg naar het waarom van deze plunderingen kregen we er gratis bij. Vroeger klonk het dat de migrantenjongeren te weinig geld kregen. Omdat de laatste jaren miljoenen euro’s zijn gegeven (net zoals bij ons trouwens) aan allerhande multiculturele projecten, gaat deze vlieger niet mee op. Daarom klinkt het nu zo: er werd veel geld gegeven maar het geld werd slecht besteed. Voor alles moet een uitleg passen, zeker als de multiculturele waanzin in stand moet worden gehouden.

Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel en misschien ook in Gent. Ik dacht er onmiddellijk aan toen de eerste beelden opdoken van uitgebrande auto’s, bussen en bedrijven. Het is immers nog niet zó lang geleden dat in Brussel ‘jongeren’ de straat bezet hielden om politie, brandweer en andere hulpverleners met molotovcocktails ‘hun’ wijk uit te drijven. In Gent dook reeds de eerste slogan op die in Parijs een modewoord is geworden voor deze ‘jongeren’: “Banlieu interdit!” Verboden toegang voor iedereen die de wet wil doen respecteren, dat spreekt voor zich. Getuigt het derhalve van zo’n slechte wil om te vrezen dat één vonkje ook hier het vuur aan de lont steekt?

Maar ook de uitleg van de professionele multiculturalisten in Frankrijk is dezelfde als die bij ons. Provoceer deze ‘jongeren’ niet, geef hen meer geld, geef hen een job, geef hen rechten, … Het is het tijdsloze verhaal van rechten zonder plichten, van “laisser faire” en “pardonner”  zonder repressie. Het is het verhaal van hùn droom en ònze nachtmerrie.

Als ik dit weekeinde de burgemeester in zijn wekelijks promostukje van ‘De Gentenaar’ zag pareren dat zulke toestanden in Gent ondenkbaar zijn omdat straathoekwerkers, pleinopbouwwerkers, winkelstraatmanagers en andere integratieambtenaren kort op de bal spelen, dan weet ik niet of ik medelijden of plaatsvervangende schaamte moet voelen voor deze burgervader. Medelijden omdat de man vanuit zijn chique loft op het Sint-Baafsplein blijkbaar alle voeling aan het verliezen is met wat leeft bij de gewone Gentenaar. Plaatsvervangende schaamte omdat hij de realiteit compleet negeert en als een dogmaticus zijn maakbare multiculturele samenleving door de strot ramt van de gewone Gentenaar.

Meneer de burgemeester, laat deze boodschap één voor u zijn. Wij hebben genoeg van uw loze praatjes. Wij zijn het beu dat ons belastingsgeld naar obscure projecten vloeit. Wij zijn het beu dat wij ons tweederangsburgers voelen in onze eigen stad. Wij willen gastvrij zijn, maar we zijn niet gek. Wij vragen niet veel, enkel dat vreemdelingen zich hier aanpassen. Zo niet, geef ze aub een 'one-way-ticket' naar hun land van herkomst.


14:12 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-05

Burgemeester Beke : schenk klare wijn over de stakingen.

Gisteren zou de motie besproken worden die ik had ingediend om de burgemeester te laten ingrijpen bij wegblokkades en afsluitingen van bedrijfsterreinen door stakers. Om het voor de zoveelste maal te herhalen (enkel voor de hardleersen die niet willen horen noch zien): ik heb NIKS tegen stakingen en NIKS tegen vakbonden.
 
Wel vind ik - en ik voel mij hierin gesteund door de vele reacties die ik krijg - dat stakingen niet moeten gericht worden tegen de bevolking maar tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor de situatie: de regering.
 
Beke als burgemeester draagt de verantwoordelijkheid in Gent om de openbare orde te waarborgen en dus had ik vorige week woensdag mijn motie ingediend. Twee dagen later kwam Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, met dezelfde instructies. Beke bevestigde die instructies te hebben ontvangen maar weigerde (wegens "vertrouwelijk") de instructies bekend te maken. Ik heb daarop mijn motie ingetrokken, tenzij Beke mij kon meedelen dat Dewael andere instructies zou hebben gegeven. Beke weigerde.
 
Ik raad u allen aan om via onderstaande link het publiek, openbaar en woordelijk verslag van de commissie Algemene Zaken op te vragen. U zult merken dat Beke in eerste instantie geen instructies heeft gegeven aan zijn politie en dat hij ook niet van plan was dit te geven in de toekomst. U zult ook merken dat ik mij uitgesproken heb vóór het stakingsrecht, maar met deze bedenking dat de openbare weg moet gevrijwaard blijven en dat werkwilligen vrije toegang moeten hebben tot de bedrijfsterreinen.
 
Wil u met kennis van zaken debatteren, ga dan naar volgende link en vraag het woordelijk verslag van de commissie Algemene Zaken op dinsdag 18 oktober:
 
burgemeester@gent.be
 

21:57 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

18-10-05

Plunderpraktijken bij waterbedeling

"Soms lijkt het meer op een rooftocht dan op het afhalen van water", klinkt het bij de civiele bescherming.
 
In de Gentse Dampoortwijk hadden de bewoners de voorbije dagen te kampen met vervuild leidingwater (een menselijke fout zou aan de basis van dit euvel liggen). De civiele bescherming en het TMVW deelden daarom gratis (drinkbaar) water uit aan 600 gezinnen. Op vijf dagen tijd werd ruim 40.000 liter water bedeeld. Deze gigantische hoeveelheid kan onmogelijk in haar geheel naar de betrokkenen zijn gevloeid.
 
"Maar nog komen mensen tot tien keer per dag een gigantische voorraad halen. Anderen laden ongegeneerd bestelwagens vol. Soms zien we zelfs mensen die niét in het getroffen gebied wonen. Maar wij hebben geen politionele bevoegdheid, dus we laten hen begaan", aldus de man bij de civiele bescherming. (tussen haakjes: ook een onbewaakte vrachtwagen werd gewoon leeggeroofd).
 
Het doet mij onwillekeurig denken aan de schrijnende beelden in sommige delen van Afrika waar mensen letterlijk moeten vechten om een graantje mee te pikken. Dat zulke toestanden zich kunnen voordoen in Gent, tart toch alle verbeelding.
 
De burgemeester is ongetwijfeld een braaf man, maar u kent het spreekwoord "zachte heelmeesters maken stinkende wonden".
Enfin, hij mag mij volgende week maandag op de gemeenteraad uitleggen waarom hij geen politionele bescherming heeft geboden en of het onderzoek naar de daders ('jongeren'?) reeds geopend is.

16:00 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-10-05

Recht op arbeid!

Vorige week vrijdag organiseerde het socialistische ABVV een nationale stakingsdag. De rode vakbond is het niet eens met de (voorlopige) resultaten van het sociaal overleg. Nu moet dit ABVV zich toch eens ernstig bezinnen over welke rol ze wil spelen. Ditmaal stonden zij immers alleen. Noch het ACV, noch de sp.a, noch de PS, noch de VRT (en dat wil toch iets zeggen) konden deze kamikazestunt appreciëren.
 
En toch lag de economische activiteit in Vlaanderen voor 24 uren stil. Hoe dit komt? Laat mij u twee voorbeelden geven.
Een spoorbeambte legde mij uit dat een handvol vakbondsmilitanten zorgvuldig enkele strategische posten uitkiezen (zoals bv. de bediening van treinwisselaars) om het ganse treinverkeer lam te leggen.
Op radio 1 dan weer kon de luisteraar het verhaal horen van een bedrijf (70 werknemers) met slechts 5 stakers die werkwilligen de toegang ontzegden tot het bedrijf.
 
Dat het stakingsrecht een verworven en definitief recht is, zal geen enkel moderndenkend mens meer ontkennen, maar er is ook nog zoiets als 'recht op arbeid'. Arbeiders en bedienden die niet willen meestaken en willen werken, moeten daartoe de kans krijgen. Op de burgemeesters rust de taak om hen vrije doorgang te garanderen. Maar dan moeten ze natuurlijk wel de nodige instructies geven aan hun politiekorps.
 
De Gentse burgemeester Beke (je weet wel: Sint-Frank) krijgt alvast de kans om zich bij mij te verantwoorden waarom hij deze instructies NIET heeft gegeven.

14:29 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

03-10-05

Fractiedagen achter de rug

Dit jaar hielden de VB-kamerleden hun fractiedagen in de priorij van Corsendonk en het mag gezegd : goede sfeer, uitstekend hotel, charmante bediening en vooral nuttige en vruchtbare fractievergaderingen (met als tussendoortje een bezoek aan de nucleaire opslagplaats in Dessel).
 
Niet alleen werd er vooruitgeblikt op het komende werkjaar in de Kamer, maar werd ook gepeild naar de inzet van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het mag duidelijk zijn dat deze verkiezingen voor alle mandatarissen van het grootste belang zijn. Vooral in die steden en gemeenten waar de sp.a de lakens uitdeelt, moet het tij keren en moet dus alles op alles gezet worden om de rode macht te breken.
 
Ander, maar even boeiend, onderwerp was de invulling van ons economisch profiel. Fractievoorzitter Gerolf Annemans onderstreepte dat onze partij niet links of rechts te situeren valt op de economische lijn, niet sociaal zonder vrije markt, en geenszins liberaal zonder de sociaalvoelendheid die de Vlaamse Beweging steeds gekenmerkt heeft. Het Vlaams Belang kiest onvoorwaardelijk voor een eigentijdse term 'Ondernemend Vlaanderen' waar duidelijk gesteld wordt dat een Vlaamse welvaart enkel en alleen kan als de belangrijkste bevoegdheden in Vlaamse handen komen. Het 'belgisch' immobilisme vervangen door een Vlaams dynamisme.
 
Dit alles wordt door verschillende werkgroepen voorbereid en moet uitmonden in een economisch congres op 26 november. Als voorzitter van de werkgroep 'Economische ontwikkeling' zal ook ik proberen mijn steentje bij te dragen.

17:22 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-09-05

Versnick wil krakers verschalken

Beter laat dan nooit, zou mijn oma gezegd hebben. Versnick lanceert de maatregel om leegstaande huizen en gebouwen die eigendom zijn van de stad Gent te verhuren (tegen minimale prijs) aan particulieren en vzw's. Dit om de vele krakers een halt toe te roepen (Gent is zowat het mekka geworden van deze "proletarische eigenaars").
 
Reeds enkele jaren voer ik in de gemeenteraad een eenzame strijd om de krakers aan te pakken en vooral de overlast die zij daarbij veroorzaken in de buurt. Steeds draaiden mijn interpellaties uit op een welles-nietjes-spel met de burgemeester. Kort gezegd kwam het erop neer dat de burgemeester met het (afgeleide) grondrecht "iedereen heeft recht op wonen" schermde (al even nietszeggend als "recht op arbeid"), terwijl ik vond dat "het recht op eigendom" voorop moest staan. Maar los daarvan was het duidelijk dat het niet de sp.a zou zijn die de krakers zou aanpakken.
 
Nu profileert schepen Versnick (blauw maar niet donkerblauw) zich om in dit verkiezingsjaar uit te pakken met één maatregel om de "krakers te verschalken". Deze maatregel krijgt mijn steun, maar het moet gezegd dat de krakersoverlast (gaande van openlijk drug- en drankgebruik, tot nachtlawaai en vernielingen van huizen) hierdoor niet zal verdwijnen. Daarvoor moet ook de burgemeester hard optreden.
 
Profileringsdrank van één zwaluw maakt spijtig genoeg de lente nog niet in Gent.


11:15 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

23-09-05

Wateroverlast en de gevolgen.

Deze week ondervroeg ik minister Verwilghen over het feit dat de overvloedige regenvallen en de overstromingen van 29 juli, 20 augustus en 10 september nog altijd niet erkend zijn als natuurramp. Zolang deze erkenning er immers niet is, kunnen slachtoffers niet vergoed worden uit het Rampenfonds.
 
Het is een eigenaardige zaak, want de watersnood van 3 en 4 juli werden binnen de maand wel officieel als natuurramp beschouwd. De vraag is dan ook waarom de ene watersnood wel zo snel erkend wordt en de andere(n) niet. Een logische verklaring zou als antwoord niet misstaan.
 
Maar de logica is ver te zoeken. Verwilghen schoof de zwarte piet door naar minister Dewael (eveneens bevoegd voor natuurampen) en minister Dewael verwees in zijn antwoord naar Verwilghen. Dit is dus typisch "belgisch".
 
Dringend tijd dat ook deze bevoegdheden overgeheveld worden naar de deelstaten waar één minister alleen de zaken snel zou kunnen afhandelen.

12:15 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

08-09-05

Tot spijt van wie 't benijdt...

Nee, niet in slaap gesukkeld. Zelfs geen vermoeidheidsverschijnselen. Alleen de zomervakantie, een crash van mijn PC thuis en een - voor mij - ongelukkige aanpassing van de Skynet-blogs deden mij er voorlopig het zwijgen (schrijven) toe. Heb ik stil gezeten? Allesbehalve, al moet ik bekennen dat schriftelijke vragen indienen de enige manier zijn om in de Kamer iets te 'presteren'. Maar goed, ik kan niet klagen. Twee antwoorden vonden zelfs journalisten de moeite waard om iets te pennen in hun krant. "Koninklijke familie kost federale politie 252.700 euro in nog geen jaar" (De Tijd d.d. 10 augustus) en "Elf terreurrekeningen geblokkeerd in België" (Het Nieuwsblad d.d. 1 september).
 
Ik ben dus ook digitaal terug. Niet dat de Kamer reeds in actie is geschoten (De Croo geeft meer geblaat dan wol) maar het beloven wel spannende tijden te worden voor Verhofstadt & C°. De vraag die op ieders lippen brandt (zelfs op de lippen van LVDK van Het Laatste Nieuws): hoe lang houdt paars II het nog vol? Onze messen zijn geslepen.

12:44 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

11-07-05

Gent en 11 juli

Hoe had ik mij het ook anders kunnen voorstellen, de 11 juli-viering van stad Gent? Het socialistisch bastion moest en zou zich in de verf zetten.
 
Spreker van dienst: oud-gouverneur Herman Balthazar. Onderwerp: de tijdsgeest van het Vlaamse volkslied. Duur: veel te lang. Inhoud: tendentieus (over Karl Marx tot en met 'Associations des bandes').
 
Muzikant van dienst: Bezverkhny. Onderwerp: virtuoze vioolstukken. Duur: te pruimen. Inhoud: schitterend maar aankondigingen van een componist-vriend van koningin Elisabeth (die man wist echt niet dat het om een Vlaams volksfeest ging).
 
Burgemeester: Frank Beke. Onderwerp: de ongeslaagde projecten in Gent. Duur: betrekkelijk. Inhoud: alles wat fout loopt in Gent is niet de schuld van het stadsbestuur maar van de Vlaamse regering.
 
Conclusie?
1. Wat mag Gent toch trots zijn op een verleden van socialistische voormannen...!
2. Beke en zijn accolieten wanen zich in een virtuele wereld waar alles goed gaat. Als er dan toch iets fout loopt, is het de schuld van een ander.
 
Deze 11 juli-viering was ondermaats, beneden alle peil en misbruikt om politieke redenen.
 
Waarom - voor één keer - mag dit jaar niet gebruikt worden om 175 jaar belgische onstaat aan te klagen?
Waarom - voor één keer - mag dit jaar niet gebruikt worden om de nederlaag van het Vlaamse volk in het BHV-dossier aan te klagen en de politici tot meer zelfrespect te dwingen?
Waarom werd 11 juli mismeesterd door de machtshebbers in Gent om hun eigen wil, macht en wellust?
 
Het Gentse volk verdient beter dan deze zakkenvullers. Het verdient bezielers zoals Emiel Moyson.

00:38 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

06-07-05

Franstalige stoorzenders in Vlaanderen

Gisteren heb ik Verwilghen geïnterpelleerd over Franstalige stoorzenders in Vlaanderen die nog steeds ongemoeid worden gelaten. Via collega Jürgen Verstrepen kwam trouwens de bal aan het rollen.
 
Het is een hallucinant verhaal waarvan ik u de technische details wil besparen (wie het volledige dossier wil, kan het verslag nalezen op de webstek van De Kamer, commissie Bedrijfsleven van 5 juli). Alleszins, een oplossing is niet in zicht. Verwilghen kan/wil niet optreden tegen deze Franstalige arrogantie.
 
Het zal er dus op aan komen om zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement te blijven kloppen op deze nagel tot iemand de politieke moed vindt om hier een eind aan te maken. Zowel Jürgen als ik zullen deze taak met plezier op ons nemen.
 

11:50 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

28-06-05

Gent laat geld liggen

Op mijn schriftelijke vraag heeft schepen Peeters de cijfers bekend gemaakt van het aantal openstaande facturen die de stad Gent nog moet innen. De tabellen liegen er niet om. Momenteel staan er voor 1.432.933,28 euro openstaande facturen open. Van 2001 tot nu zelfs 2.829.763,43 euro (een slordige 114 miljoen oude franken).

 

Het valt mij op dat dit te wijten is aan een compleet ondoorzichtig systeem waar 3 verschillende boekhoudkundige modules worden gebruikt. Het was in het verleden zelfs zo dat het departement Financiën geen weet had welke facturen nog geïnd dienden te worden in andere departementen.

 

Voor mij is het noodzakelijk dat alles dringend geüniformiseerd dient te verlopen. In tijden waar hogere overheden de laatste centen aan het afsnoepen zijn van de gemeenten, moet alle hens aan dek worden geroepen om de niet zo fraaie financiële toestand op te krikken. Het innen van achterstallige facturen kan hiertoe een serieuze aanzet betekenen.

 

Daarenboven zou met een uniform systeem de stad Gent veel beter de verschillende departementen voor hun verantwoordelijkheid kunnen plaatsen. Niet alleen een controle op de uitgaven, maar ook op de inkomsten is noodzakelijk.

 16:35 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

23-06-05

Sociaal statuut van mandatarissen

Het ligt niet in mijn bedoelingen om van deze weblog een soort van persoonlijk dagboek te maken. In een tijd van "big brother"-toestanden probeer ik privé en politiek strikt gescheiden te houden.
 
Dit gezegd zijnde wil ik het even hebben over een wetsontwerp van de regering dat het sociaal statuut van mandatarissen regelt. Waar komt het op neer? Mandatarissen krijgen geen statuut, en instellingen mogen afdokken.
 
Is het zo simpel, hoor ik u denken. Tot mijn spijt moet ik zeggen van wel. De minister (in dit geval mevr. Laruelle) - de foto is niet de minister in kwestie - heeft een gat in de kas voor zelfstandigen van 8 miljoen euro en moet die opgevuld krijgen. Daarom wordt onder het mom van een sociaal statuut, een belasting geheven op sommige openbare instellingen.
 
Nu moet ik wel toegeven dat het vooral de intercommunales zijn die geviseerd worden en, zoals u wellicht weet, zitten er geen VB'ers in intercommunales (het fameuze cordon sanitaire'). En toch zit het mij hoog dat deze federale overheid er een gewoonte van maakt om haar inkomsten te halen bij de gemeenten.
 
Mocht u mijn volledige tussenkomst willen nalezen, dan kan u terecht op de webstek van de Kamer (www.dekamer.be).
 

15:46 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

19-06-05

Spionnen gesignaleerd in Gentbrugge

Wij gaan er prat op dat wij tussen het volk staan en luisteren wat leeft bij de mensen in de straat. Het Vlaams Belang heeft het nooit moeten hebben van de 'Bekende Vlamingen', wij zijn trots om te werken voor de 'Gewone Vlamingen' met een programma dat duidelijk is.
 
Een principe is een principe en daarom trekken de gemeenteraadsleden van wijk tot wijk in Gent. Telkens leggen onze plaatselijke mandatarissen de pijnpunten bloot van hun deelgemeente.
 
Vrijdag was het de beurt aan Gentbrugge. Een veertigtal geïnteresseerden kwamen in het Dienstencentrum luisteren naar Wis Versyp en Niko Schuiten die vooral de Gentbrugse (én socialistische) schepen Temmerman met harde feiten de grond inboorden. Temmerman is bevoegd voor ruimtelijke ordening en net zoals in vele delen van Gent, is in Gentbrugge de frustratie hoog omdat beloften niet worden nagekomen of omdat grootschalige projecten (Wis Versyp noemde het 'megalomaan') met veel poeha worden aangekondigd terwijl de kleine noden niet opgelost raken.
 
Kort gezegd, deze formule, die wij de 'Ronde van Gent' gedoopt hebben, slaat aan en doet onze politieke tegenstanders huiveren. In die mate zelfs dat zij een spion hadden gestuurd die rapport moest komen uitbrengen van wat het VB in Gentbrugge te vertellen had.
Toeval of niet, de heer in kwestie zat naast mij en was al snel op zijn ongemak omdat hij de enige in de zaal was die niet applaudisseerde.
 
Het moet de meerderheid toch hoog zitten dat ze het zelfs de moete vinden om een spion op pad te sturen naar Gentbrugge. Voor ons is het alleszins een teken aan de wand dat deze 'Ronde' geen noodzakelijk kwaad is maar een heilzame deugd.
 
Maar mag ik van de gelegenheid gebruik maken om alle (toekomstige) spionnen te vragen om onze volgende avond, die plaats vindt op 7 oktober (nog wat geduld) in de Bloemenkenswijk, nu al te noteren in hun agenda.

23:18 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

15-06-05

Versnick of CD&V? Kiezen tussen de pest en de cholera

Dat is nu al een ganse week dat we "geïnformeerd" worden over het gebakkelei tussen schepen Versnick (VLD) en de CD&V (lees: Leterme). Leterme bezoekt Westvlaamse boerderijen, maar laat Gentse dossiers links liggen, luidt de kritiek.
De CD&V-reactie bleef niet uit. Matthieu Dierckx (foto) verklaart dat zijn fractie naar Brussel is getrokken om aandacht te vragen voor Gent. Voorwaar, als dat geen contructieve oppositie is.
 
't Is proper. Zowel VLD als CD&V zitten in de Vlaamse regering maar beide partijen slagen er niet in om de Gentse dossiers tot een goed einde te brengen. Om hun eigen falen te verdoezelen, wordt een rondje schaduwboksen opgevoerd en wordt de zwarte piet naar elkaar toegeschoven.
 
En nu de échte reden van al dit verbaal geweld.
Net zoals op federaal vlak zitten de christen-democraten te springen om mee aan de Gentse coalitietafel aan te schuiven. En nieuwe coalitie SP.a/CD&V is niet ondenkbeeldig als men de opiniepeilingen mag geloven. Daarom is de VLD in paniek en schiet ze met scherp naar CD&V en de CD&V gaat op haar beurt prat op haar constructieve houding.
 
Het is een beschamend stukje toneel, niets anders.
En niemand die zich afvraagt of de Gentenaars hiermee gediend worden. Waar blijven de grote oratorische talenten die ons steeds onder de neus komen wrijven dat er een kloof is tussen de politiek en de burger?
 
Er is maar één alternatief meer over. En wees gerust: onze wraak zal zoet zijn op 8 oktober 2006.
 

16:23 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-06-05

De homo Walloniensis.

De week is goed begonnen. Volgens HLN haalt het VB bijna 30% van de stemmen. En volgens die zelfde krant moeten Vlamingen niet met stenen gooien naar Elio Di Rupo die een Marshall-plan voorstelde voor Wallonië.
 
1. De échte peilingen waren, zijn en blijven de verkiezingen. Ik staar me dus niet blind op allerhande tussentijdse peilingen die deze of gene partij een verlies of winst toeschrijven. En toch blijft iets hangen: de trend. Zo is het een niet weg te moffelen feit dat de VLD implodeert en verworden is tot een smeulend hoopje as. Het is al evenzeer duidelijk dat het VB in stijgende lijn zit.
M.a.w. de VLD die ons steeds bekampt heeft (quote Vrhfsdt: "Het verkiezingsresultaat van het VB mag je afmeten aan het succes van de regering") en steeds geponeerd heeft dat het VB een ondemocratische partij zou zijn, slikt nu de ene bittere pil na de andere. Het zal de blauwen leren om steeds maar opnieuw te plooien voor de socialisten (zowel in Brussel als in Gent trouwens, zie vorig bericht) en om eenzame rechtse knapen als De Decker en Coveliers het zwijgen op te leggen. Vooraleer de liberalen nog eens over democratie willen spreken, mogen ze gerust eens langs komen op ons hoofdkwartier. We zullen ze het eens uitleggen hoe democratie werkt. Luisteren naar de kiezers en doen wat je de kiezers belooft, is alvast een goede start.
 
2. Elio - the godfather van de Waalse politiek - is een ander paar mouwen. Om de zoveel jaar roept Di Rupo de mediamensen samen om een herstelplan, een toekomstplan, een Marshall-plan voor Wallonië voor te stellen. De arrogantie ten top! In dit land bestaat reeds tientallen jaren zo’n ‘plan’ onder de vorm van fenomenale miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië.
Enkel het stopzetten van de geldstroom kan de Waalse overheid responsabiliseren. Het is hoog tijd dat de Waalse politieke klasse zélf zijn verantwoordelijkheid neemt en de tering naar de nering zet. Zolang daar geen werk van wordt gemaakt, zullen we de PS en Di Rupo blijven bekampen en zullen de Vlaamse KMO's de kant kiezen van het Vlaams Belang.
 
Zoals geschreven: een goede start van de week.

11:41 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-06-05

Sas voor burgemeester...

Sas Van Rouveroij doet opnieuw een gooi naar de burgemeestersjerp in Gent. Ik dacht er net aan toen ik vanmorgen richting bib reed. Ook het goed uitgebouwde bibliotheekwezen behoort tot zijn bevoegdheid en dit lijkt mij, op wat punten en komma's na, beter te zijn dan in andere steden. Als schepen van cultuur - vriend en vijand zal het toegeven - probeert hij van Gent een bruisende stad van kennis en cultuur te maken. Niet dat ik het altijd eens met hem ben. De discussies die ik had in commissie cultuur zijn het er bewijs van (ik denk maar aan de geldverspilling binnen en rond het SMAK, of zijn megalomaan project van het Forum dat - voorspelbaar - niet van de grond komt).
 
Niettemin zal de kiesstrijd hard gespeeld worden. Het grootste probleem van de liberalen is het gebrek aan profilering. In het schepencollege moeten zij de inkomsten controleren, de socialisten mogen het uitgeven. En daarenboven zijn hun bevoegdheden (i.t.t. die van de sp.a) niet zo zwaarwegend in een stad als Gent. Komt er nog eens bij dat alle (nationale) media Beke en de facto het ganse socialistisch beleid als voorbeeld stellen voor alle Vlaamse gemeenten. Een Gentenaar weet natuurlijk wel beter... Maar toch, opboksen tegen de Siegfried Brackes van deze wereld is geen makkelijke klus.

Ik wens hem een goede strijd toe. Alleen is er sinds 2000 wel het een en ander veranderd. Zo zal niemand buiten het feit heen kunnen dat ook VB-boegbeeld Francis Van den Eynde als derde 'buitenbeentje' meespeelt voor de post van burgervader. En terecht, het VB haalde ei so na 24% bij de laatste parlementsverkiezingen. En een Gentenaar houdt wel van verrassingen.
 
Het zou wel eens een baardige kunnen worden...!


12:50 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

08-06-05

175 jaar belgië. Mag het iets kosten?

Op 25 juni 2005 vindt in het Koning Boudewijn stadion een nationale sportieve interscolaire ontmoeting plaats. Met het initiatief dat werd gelanceerd door de federale regering (i.s.m. de gemeenschappen en gewesten) wil men belgië zowel sportief als didactisch benaderen en dat ter gelegenheid van 175 jaar belgië.
 
Ik stelde hierover een schriftelijke vraag en blijkbaar mag het wat geld kosten. De overheid draagt niet minder dan 2.550.500 euro bij tot de financiering van alle evenementen "175-25". Het evenement op 25 juni kost een slordige 500.000 euro.
 
Meer dan 100 miljoen oude frank uitgeven aan een verjaardagsfeestje van een ondemocratische monarchie getuigt van verregaande wereldvreemdheid en arrogantie. De volle verantwoordelijkheid ligt bij Verhofstadt & C°. Dat de Vlaamse regering hieraan meewerkt (incl. minister van Sport Anciaux) mag en moet geweten worden door de Vlaamse belastingbetaler.
 
Trek je conclusies en laat belgië barsten!

15:57 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-06-05

De Gucht doet het weer

De uitvinder van scheldwoorden, minister van Buitenlandse Zaken De Gucht, heeft het weer gepresteerd. Naar aanleiding van het resultaat van het Nederlands referendum (een opgestoken middelvinger naar het bureaucratisch Euro-bastion) haalde Kareltje voor de gelegenheid zijn arsenaal aan scheldproza boven.
 
Pim Fortuyn was een relnicht en dandy. Balkenende is dan weer een kruising tussen Harry Potter en stijfburgerlijk gedoe. Het hoeft niet gezegd: grote verontwaardiging in Nederland. En Kareltje - op staatsbezoek met het ondemocratische koningshuis in het ondemocratische China - probeert de meubels te redden. Het was de journalist zijn schuld. Mijn woorden zijn verdraaid. Ik was in een toestand van plotse zinsverbijstering. Het was onweerstaanbare drang.
 
Het mocht allemaal niet meer baten. De diplomatieke rel was geboren. De verwijten van de logebroeder aan het adres van de christen-democratische Balkenende vallen niet meer te ontkennen noch te minimaliseren. (Tussen haakjes, het zou geen slechte zaak zijn mocht hier een wetsvoorstel uit ontspruiten "strafbaar is die minister die zijn eigen woorden ontkent of minimaliseert".
 
Wat er ook van zij, de uitvinder van "de mestkevers" (toen ging het over het VB) is absoluut niet in de wieg gelegd voor een diplomatieke functie. Een ambtenaar zou al lang de deur gewezen zijn. Maar dit is België (met mijn verontschuldigingen voor de grote B) en dus hult Verhofstadt zich in stilzwijgen, schrijft De Gucht een briefje en punt, andere lijn.
 
Van mijn kant, breng ik bij deze een eresaluut aan alle Nederlanders die een nee-stem hebben uitgebracht. De Gucht, Verhofstadt, en de rest van de paarse kliek, die op bevel van Di Rupo geen referendum organiseerden in ons land, moeten - zo beleefd als mogelijk gezegd - hun bakkes houden over landen waar ze de moed wel hebben om de mening te vragen van hun bevolking.
 

11:36 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

01-06-05

Drongen eist veilige schoolomgeving

Het is een vast ritueel. 's Morgens breng ik mijn oudste zoon van vier jaar naar de basischool 'De Vuurtoren' in Drongen. Soms neem ik de fiets ("samen op de fiets, zoon zit achterop") en bij té slecht weer schiet mijn lieftallige ons te hulp en wordt de auto voorgereden.
 
Telkens ondervindt menig ouder de onveiligheid op de weg. Fietspaden ontbreken bijna in gans Drongen, auto's razen voorbij, vrachtwagens voelen zich meester op de weg.
 
Het is dus meer dan terecht dat alle Drongense scholen aan de alarmbel trekken en pleiten voor een verkeersveilige schoolomgeving. Maar zoals steeds herhaalt de bevoegde schepen Temmerman slechts haar idee om een zone 30 in te voeren. Dit was trouwens ook het antwoord dat de schepen mij een jaar geleden gaf op een schriftelijke vraag.
 
De problematiek is sindsdien niet veranderd, alleen hebben de Gentse media nu wel de terechte kritiek van de scholen in hun plaatselijke edities opgenomen. En gelukkig maar, want het antwoord van de schepen voldoet ons niet.
 
Niet dat wij iets hebben tegen een zone 30 in de buurt van scholen, maar enkele bedenkingen misstaan niet. Wie zal de snelheid controleren (de Gentse politie kampt nu reeds met vermoeidheidsverschijnselen wegens een tekort aan personeel)? Waarom investeert het stadsbestuur niet in andere snelheidsremmende maatregelen (verkeersdrempels bv.) en waarom wordt geen geld uitgetrokken voor aparte fietsbeddingen wat al veel zou verhelpen.
 
Het antwoord is simpel: de stadskas is leeg. Liever een fetisj als zone 30 invoeren dan investeren in goede infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Gent, een fietsstad? Bijlange niet! Toch zeker niet in Drongen.
 

10:41 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-05-05

Nederlander ontvoerd in China

Mijn laatste bericht is nog niet droog of ik kreeg een onheilspellend bericht van de Falun Gong in Nederland. Ik laat de geïnteresseerden niet na om mee te lezen.
 
"Bangkok/ Maastricht 31 Mei 2005 - Peter Valk, een Nederlandse man van 28 jaar uit Woerden werd in de nacht van 24 op 25 mei jl. van zijn hotelkamer ontvoerd door 15 Chinese geheim agenten. Hij moest in de auto met zijn hoofd tussen zijn knieën onder een deken zitten terwijl hij naar het '6-10 bureau'  werd gebracht. Na tweeëneenhalve dag vast te hebben gezeten is hij op 28 mei op een vliegtuig naar Thailand gezet met een toegangsverbod voor China van vijf jaar. De enige reden voor zijn arrestatie: Peter beoefent Falun Gong, een meditatiewijze voor lichaam en geest.

Zijn familie en de Nederlandse Ambassade in China zijn niet door de Chinese autoriteiten op de hoogte gebracht van zijn arrestatie. In Thailand aangekomen kon Peter pas weer zelf contact opnemen met zijn familie in Nederland. Peter denkt dat hij gearresteerd en ontvoerd is omdat hij over de vervolging van Falun Gong heeft gepraat met de Chinese bevolking en omdat hij Falun Gong materiaal bij zich had. Tijdens zijn verhoor, werd soms gezegd dat hij vrijgelaten zou worden, maar ook werd er gedreigd dat hij voor een paar jaar in een Chinees werkkamp zou belanden. Eén agent vertelde hem dat als hij Chinees was geweest, het zeer ongebruikelijk zou zijn als hij niet minstens drie jaar in een werkkamp door zou moeten brengen, of gemarteld zou zijn.

Met Peter Valk komt het aantal gearresteerde Nederlandse Falun Gong beoefenaars op vier. Eerder dit jaar werd de Chinese-Nederlandse Mona Tang ook midden in de nacht uit haar bed gelicht door acht geheim agenten in het zuiden van China. Ze kwam dankzij bemiddeling van de Nederlandse Ambassade in Peking weer op vrije voeten. In 2002 zijn ook al twee Nederlanders op gewelddadige wijze gearresteerd op het plein van de hemelse vrede. Dat het ook nog erger af kan lopen weten we bijvoorbeeld van de Ierse Falun Gong beoefenaar Zhao Ming, die op aandringen van de Ierse autoriteiten na 22 maanden pas werd vrijgelaten, na hevig gemarteld te zijn, o.a. met elektrische schokken.

Waarom werd Peter Valk gearresteerd en wordt Falun Gong nu na 6 jaar nog steeds vervolgd in China? De CCP wil de gedachten van Chinezen volledig kunnen beheersen, wat al decennia lang het geval is in China. De principes van Falun Gong; 'Waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid' passen niet binnen het ideaal van totale controle. De ervaring leert dat de Chinese regering niet schroomt om list en bedrog te gebruiken om haar macht en controle te waarborgen. Op televisie in China wordt men overspoeld met propaganda van de CCP om bijvoorbeeld Falun Gong zwart te maken. Andere voorbeelden van de behoefte aan totale controle zijn het neerslaan van de studentenopstand op 4 juni 1989 en zeer recentelijk de poging van China om onafhankelijke satelliet televisie boven China te dwarsbomen. Onlangs heeft een onafhankelijke Chinese krant, 'The Epoch Times', succesvol deze ware aard van de CCP onthult in een uitgebreide serie van 9 commentaren, wat al tot 2 miljoen opzeggingen van het lidmaatschap van de CCP heeft geleid en het aantal opzeggingen groeit nog dagelijks."17:35 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Op bezoek bij de Falun Gong

Het overkomt je niet elke dag, een uitnodiging krijgen van Chinese dissidenten die - op bezoek in ons land - hun verhaal doen over de dictatuur China waar zij vervolgd worden.
 
Iedereen zal zich wel nog de beelden herinneren van het 'Plein van de Hemelse Vrede' waar in 1989 (vooral) studentenleiders op straat kwamen en met tanks werden verdreven. De afloop is bekend: dissidenten werden opgesloten en/of verbannen, velen werden vermoord.
 
Intussen heeft de tijd niet stilgestaan. Sinds enkele jaren wordt nu de Falun Gong vervolgd in China. De methodes zijn niet veranderd: intimidaties, opsluitingen, verbanningen, ... De Chinese overheid die in 2009 de Olympische Spelen organiseert, schuwt geen enkel middel, ook geen enkel propagandamiddel om vrijheidsstrijders de mond te snoeren. Zij maakte het Westen wijs dat de Falun Gong een gevaarlijke sekte is, terwijl de losse groepering enkel een religieuze Oosterse stroming beleeft die sterk te vergelijken is met bv. 'Tai Chi'.
 
Dit gezegd zijnde, het was voor mij een eer om met enkele bekende Chinese studentenleiders uit '89, o.a. Jingsheng Wei en Dr. Congde Feng, te praten.
 
Daarenboven was ik het enig parlementslid aanwezig - de onverschilligheid van de Vlaamse pers was al even groot als die van de verkozenen des volks - die zodoende wat interviews (in mijn beste Engels) mocht geven voor de Epoch Times en NTD TV (een internationale satellietzender van Chinese dissidenten). Over deze laatste toch nog één woordje.
 
NTD TV had een contract via Euro-Sat maar dreigt die nu te verliezen omdat China Euro-Sat onder druk zet met grote geldsommen en het afnemen van uitzendrechten voor de komende Olympische Spelen. Tussen haakjes, Euro-Sat zag er wel geen graten in om een TV-zender van radikale moslimgroeperingen wel licenties te geven. Hoe geld corrumpeert...
 
Meer informatie over de 'Falung Gong' kunt u vinden via hun webstek http://www.falundafa.be. Een op het eerste gezicht goed gedocumenteerd boek over de Chinese communistische partij 'Nine commentaries on the communist party' (uitg. The Epoch Times), is te koop in de betere boekhandel.
 16:34 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

26-05-05

Verwilghen: minister van mooie praatjes

Als lid van de commissie Bedrijfsleven in de Kamer stel ik nogal wat vragen aan minister van Economie, Verwilghen. Tussen haakjes, Verwilghen is op zich wel een vriendelijk man, een brave huisvader die na het débacle als justitieminister en na nog wat andere tussenposten, tot minister van economie werd benoemd.
 
Maar de bekendheid die de 'witte ridder' genoot, laat hij nu ook nog graag gelden. Zo laat hij zich om de zoveel weken eens interviewen over zijn voornemens. Zo lanceerde hij deze maand het idee om handelsmissies naar België te halen. Ons land laten ontdekken door potentiële investeerders.
 
Gisteren pakte ik Verwilghen hierover aan. Hoe ver staat het met het ideetje? Hoe concreet is alles ingevuld?
Antwoord: we zijn ermee bezig. Geen termijn. Geen overleg met Vlaanderen. Geen overleg met de sectoren. Niks concreet.
 
En hoe kan het ook anders in een land waar twee volkeren op economisch vlak op twee verschillende snelheden werken. Hoe uitleggen aan buitenlanders dat Vlaanderen exportgericht is en liever het vrij initiatief aan de KMO's laat terwijl het zuiden van het land gedomineerd wordt door een socialistische kaste waar langdurige werklozen niet of weinig gecontroleerd worden, en waar het staatsapparaat volgestouwd wordt met ambtenaren.
 
Meneer Verwilhen, berg uw ambities op. Het is tijd voor een nieuwe dynamiek: deze van de definitieve boedelscheiding.
 

13:27 Gepost door Ortwin Depoortere | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |